Yhdistys

NAM – Neurokirjon ammattilaiset on valtakunnallinen moniammatillinen yhdistys, joka on perustettu 25.3.2017 Helsingissä.
 
NAM on kolmikantayhdistys, joka on jäsenenä ADHD-liitossa, Aivoliitossa ja Autismiliitossa.
 
NAM on suunnattu ammattilaisille, jotka osallistuvat työssään neurokirjon henkilöiden ja heidän läheistensä toimintakyvyn tukemiseen. Tässä tapauksessa neurokirjolla tarkoitetaan neurokognitiiviselle alueelle sijoittuvia tuen tarpeita (mm. autismin kirjo, ADHD, Touretten oireyhtymä, OCD, kehityksellinen kielihäiriö, oppimisvaikeudet).
ADHD liiton logo.
alt=""

Tavoitteemme

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää moniammatillista yhteistyötä ja tietotaitoa, ja toimia edellisistä lähtökohdista käsin neurokirjon henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin parantamiseksi.

Lupaamme

  • Koota ja välittää jäsenillemme kohderyhmiemme erityisvaikeuksiin ja tuen tarpeisiin liittyvää moniammatillista tietoa.
  • Tiedottaa jäsenillemme meneillään olevista tutkimus- ja kehityshankkeista.
  • Järjestää koulutuksia ja seminaareja.
  • Edistää yhtenäisen terminologian ja yhtenäisen ohjaus- yms. materiaalin käyttöä moniammatillisessa yhteistyössä.
  • Edistää moniammatillisen yhteistyön kehittämistä ja toteutumista.
  • Edistää ammattilaisten välistä keskustelua sekä ideoiden ja kokemusten vaihtoa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
  • Tehdä yhteistyötä kohderyhmiimme liittyvien yhdistysten ja organisaatioiden kanssa.
alt=""

Hallitus

Ulla Käppi

puheenjohtaja

Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Lappeenranta (Etelä-Karjalan hyvinvointialue)

Kari Harjula

varapuheenjohtaja

Erityisluokan opettaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Lahti

Marika Hurme

varsinainen jäsen

Lasten toimintaterapeutti

Tampere (Toikun Oy)

Heidi Boman

varsinainen jäsen

Asiantuntija puhevammaisten tulkkaus

Turku (Sivupersoona Oy)

Teemu Kivimaa

varsinainen jäsen

Lähihoitaja,
Vammaisalan erityisohjaaja EAT

Pirkanmaa

Miska Keskinen

varajäsen

Asiantuntija

Suomen Punainen Risti

Seuraa meitä