Yhdistys

NAM – Neurokirjon ammattilaiset on valtakunnallinen moniammatillinen yhdistys, joka on perustettu 25.3.2017 Helsingissä.
 
NAM on kolmikantayhdistys, joka on jäsenenä ADHD-liitossa, Aivoliitossa ja Autismiliitossa.
 
NAM on suunnattu ammattilaisille, jotka osallistuvat työssään neurokirjon henkilöiden ja heidän läheistensä toimintakyvyn tukemiseen. Tässä tapauksessa neurokirjolla tarkoitetaan neurokognitiiviselle alueelle sijoittuvia tuen tarpeita (mm. autismin kirjo, ADHD, Touretten oireyhtymä, OCD, kehityksellinen kielihäiriö, oppimisvaikeudet).
ADHD liiton logo.
alt=""

Tavoitteemme

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää moniammatillista yhteistyötä ja tietotaitoa, ja toimia edellisistä lähtökohdista käsin neurokirjon henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin parantamiseksi.

Lupaamme

  • Koota ja välittää jäsenillemme kohderyhmiemme erityisvaikeuksiin ja tuen tarpeisiin liittyvää moniammatillista tietoa.
  • Tiedottaa jäsenillemme meneillään olevista tutkimus- ja kehityshankkeista.
  • Järjestää koulutuksia ja seminaareja.
  • Edistää yhtenäisen terminologian ja yhtenäisen ohjaus- yms. materiaalin käyttöä moniammatillisessa yhteistyössä.
  • Edistää moniammatillisen yhteistyön kehittämistä ja toteutumista.
  • Edistää ammattilaisten välistä keskustelua sekä ideoiden ja kokemusten vaihtoa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
  • Tehdä yhteistyötä kohderyhmiimme liittyvien yhdistysten ja organisaatioiden kanssa.
alt=""

Hallitus

Marika Hurme

puheenjohtaja

Lasten toimintaterapeutti

Tampere (Toikun Oy)

Aslak Rantakokko

varapuheenjohtaja

Yhdenvertaisuusasiantuntija

Ii (Suomen Vanhempainliitto Ry)

Erja Selin

varsinainen jäsen

Sairaanhoitaja, erityissosiaaliohjaaja, ratkaisukeskeinen nepsyvalmentaja

Espoo (Celin)

Heidi Boman

varsinainen jäsen

Asiantuntija puhevammaisten tulkkaus

Turku (Sivupersoona Oy)

Ulla Käppi

Varsinainen jäsen

Terveydenhoitaja, ratkaisukeskeinen nepsyvalmentaja

Lappeenranta (Etelä-Karjalan hyvinvointialue)

Kirsi Huuhko

varsinainen jäsen

Sosiaaliohjaaja, ratkaisukeskeinen nepsyvalmentaja

Hyvinkää (Keski-Uudenmaan hyvinvointialue)

Kari Harjula

varajäsen

Ohjaaja, yrittäjä

Lahti

Seuraa meitä