rekisteri- ja tIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

NAM Neurokirjon ammattilaiset ry 
y-tunnus: 3080601–3

c/o Tmi Anja Hietaneva, Lammasmäentie 1B, 58910 Rantasalmi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Maria Vänttinen, 040 721 1196 (arkisin 9–16) 
toimisto.nam@gmail.com

3. Rekisterin nimi

NAM Neurokirjon ammattilaiset ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat sopimukset, yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite ylläpitää jäsenluetteloa, jäsenpalvelusta ja viestinnästä huolehtiminen jäsenyyden tai muun asiallisen yhteyden perusteella sekä rekisteröidyn suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena: 

 • Järjestö- ja jäsenpalvelut 
 • Verkostojen ylläpitäminen 
 • Viestintä ja tiedottaminen 
 • Koulutusten ja tapahtumien toteuttaminen ja markkinointi 
 • Jäsenkyselyt ja muut toiminnan arviointiin liittyvät kyselyt 
 • Yhteistyö ja viestintä eri toimijoiden välillä 
 • Toiminnan kehittäminen 
 •  

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia henkilötietoja kokousten, tilaisuuksien, tapahtumien ja koulutusten ja muun toiminnan järjestämiseksi: 

 • nimi 
 • sähköpostiosoite 
 • osoitetiedot 
 • ammatti 
 • valittu/valitut liittojäsenyys/-jäsenyydet (ADHD-liitto, Autismiliitto, Aivoliitto) 
 • tieto rekisteröidyn suorittamasta yhdistyksen jäsenmaksusta 
 • rekisteröidyn jäsenrekisteriin merkitsemisajankohta 
 • muut toiminnan järjestämisen kannalta keskeiset tiedot 
 • mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

NAM Neurokirjon yhdistys ry rekisteröi tiedot, jotka asiakas itse antaa, kun hän hakee ja tulee hyväksytyksi jäseneksi.

7. Tietojen luovutus tai tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jäsenen nimi ja osoitetiedot luovutetaan niille valtakunnallisille liitoille, joihin jäsen kuuluu, eli ADHD-liitolle, Autismiliitolle ja Aivoliitolle jäsenlehden postitusta ja jäsenviestintää varten.
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen suojauksen periaatteet

Jäsenen henkilötiedot tallennetaan rekisterinpitäjän tietokantaan, joka on suojattu käyttöjärjestelmän tietoturvaohjelmistolla. Pääsy käyttöjärjestelmään edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla. Henkilötietoihin pääsy on vain tietyillä etukäteen päätetyillä työntekijöillä. Henkilötiedot säilytetään fyysisesti lukollisessa paikassa.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Otamme huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, valtionavustuksiin liittyvä lainsäädäntö rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:  

 • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 
 • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.  
 • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. 
 • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen. 
 • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

11. evästeet

Verkkopalvelun käytön seurantaan ja käyttöä sujuvoittamaan sovellettavat tekniikat ovat yksilöiviä, mutta nimettömiä eikä niitä yhdistetä mahdollisiin henkilötietoihin. Tekniikat ovat hyvin yleisiä, niitä hyödyntävät lähes kaikki verkkopalvelut. 

Eväste on pieni, käyttäjän päätelaitteelle tallennettava ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Voit estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimesi asetuksista. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi kehittämään verkkosivuamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti ja kehittää palveluamme. Käytämme evästeitä niin, ettei kenenkään sivuston käyttäjän yksityisyydensuojaa loukata. Tietoja ei myöskään käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen. 

12. yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti toimisto.nam@gmail.com.

13. Tietosuojaselosteen muutokset

NAM Neurokirjon ammattilaiset ry pidättää oikeuden tietosuojaselostetta koskeviin muutoksiin.

Tietosuojaseloste päivitetty 31.3.2023