Lisätietoa

Käypä Hoito suositukset, opinnäytetyöt ja muut julkaisut

Käypä hoito suositukset

Täältä pääset lukemaan Käypä hoito-suositukset, jotka ohjaavat neuromoninaisuuden diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta. Käypä hoito- suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia.

Klikkaamalla ikonia pääset Duodecimin Käypä Hoito sivustolle tarkkaan suositukseen.

kirjoja

duodecimin muut julkaisut

Kaikista neurokirjoon kuuluvista häiriöistä ei ole tuotettu Käypä hoito- suosituksia. Alla olevista linkeistä pääset lukemaan Duodecimin Terveyskirjaston julkaisun aiheista.

autismi ja neurokirjon syrjimätön sanasto

Suomen Autismikirjon Yhdistyksen Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen -hankkeessa on tuotettu yhteisöllisesti autismi- ja neurokirjon sanasto, joka valmistui vuonna 2022. 

Uuden syrjimättömän sanaston tavoitteena on esitellä kaunis ja kunnioittava tapa puhua neuromonimuotoisuudesta sekä saada nyt yhteisöllisesti luodut käsitteet yleiseen käyttöön.

etsivä

opinnäytetyöt

Tähän tulee johdanto.

Perusopetuksen alaluokkien ammattihenkilöstön kokema tuen ja tiedon tarve nepsy-piirteisten oppilaiden kanssa

Kirsi Huuhko 2019, sosionomi AMK

Neuropsykiatristen lasten ja nuorten viulunsoiton opiskelu musiikkiopistoissa

Erja Selin 2021, sosionomi YAMK

Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren palvelupolkuskenaariot ja niiden kustannukset

Mia Tikkakoski 2023, tradenomi YAMK